Goele De Bruyn – Wired Thoughts

17.10 – 30.11.19

 

Het oeuvre van Goele De Bruyn (°1963) omvat sculpturen, tekeningen, installaties, ruimtelijke interventies en momenten van publieke enscenering. Haar werk bespeelt vaak de grens tussen het functionele en het niet-functioneren. Vaak worden onderwerpen of dingen uit eerder werk hergebruikt, nagebootst of in een gewijzigde gedaante geherintegreerd. De insijpeling van mogelijkheden tot hergebruik formuleert een potentieel nieuw begin. Een fundamenteel begrip dat zich onderhuids in het cyclisch evoluerende oeuvre van Goele De Bruyn bevindt, is schoonheid en de manier waarop dat veelzijdige denkbeeld zich in het dagelijkse leven beweegt. Er is een bevraging rond esthetiek gekoppeld aan ethiek. Een bevraging rond hobbyisme, kitsch, het sentimentele, bescherming, herstel, het verborgene, het huis(houde)lijke en zelfs het vrouwelijke. Uit het werk van De Bruyn spreekt steeds, naast soms een licht komische toets, de geladenheid van het ongemakkelijke ‘zijn’ van het hybride object en de melancholie van afwezigheid. Objecten en omgeving vormen vaak een geruststellend en verontrustend geheel. Op die manier constitueert Goele De Bruyn voor elk publiek moment telkens opnieuw een mentale ruimte.

Sinds 2003 gebruikt ze in haar werk het specifieke borduurstramien. Dit materiaal is een canvas dat onder meer te vinden is in het commerciële handwerkcircuit en de wereld van de hobbyisten. In de meeste gevallen is het voorbedrukt en worden de kleurvlakken met garen van dezelfde kleur ingevuld, geborduurd of geknoopt, om zo tot een tapijt te komen. De Bruyn gebruikt het lege, onbedrukte stramien dat ze gedeeltelijk beschildert of bedrukt (nooit borduurt) en vaak presenteert in de vorm van schermen, waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten scharnieren om deze vrij in de ruimte te kunnen plaatsen of ze onderling te kunnen inwisselen. De beschildering vertrekt meestal van op het internet gevonden beelden van bestaande borduurpatronen die door een verregaande abstrahering een transformatie ondergaan. De werken hebben een referentie naar de schilderkunst en de daarbij horende inhoudelijke aspecten en werkwijzen.

Met de huidige Installatie in Base Alpha Gallery experimenteert ze opnieuw met de presentatie van gedeeltelijk beschilderd borduurstramien. Het grote doek, achteraan in de ruimte, wordt horizontaal op houten schragen (één schraag uit spiegelend acrylaatglas) gelegd en van onderuit belicht met  vijftig looplampen. De TL-constructie onder het werk suggereert een overbelichting van het volledige beeldvlak van het stramien, dat aan de zijkant een resterend zichtbaar beeld bevat, zoals bij de werking van de blinde vlek. Het beeld verwijst naar een afbeelding van een landschap op een geborduurd kussen. Rond het doek staan bibliotheektrappen die gebruikt mogen worden. De toeschouwer kan er gewoon op stappen om vanaf de trappen het werk vanop een geëncsceeneerde afstand te bekijken. Het toont de suggestie naar een mogelijke lezing van het werk, een link naar het talige gebied waarin de kunst zich bevindt.

De reeks van acht potloodtekeningen, gepresenteerd op schuine tabletten onder glas, houden het midden tussen een stoppage (stoplap) en millimeterpapier. Bovenop het getekende grid heeft Goele De Bruyn telkens een ander patroon getekend dat de achterzijde van verschillende weefsels zichtbaar maakt. Deze minutieus getekende potloodlijnen zijn, naar analogie van de weefmachine, in één doorlopende lijn getrokken. Enkele tekeningen tonen expliciet vlottende draden en een vage vorm van een vrouwenlichaam of iets landschappelijk. Zowel een achterzijde als een stoplap toont een onzichtbaar mechanisme, net zoals de huisvrouw stil en amper zichtbaar haar werk verricht.

De installatie van Goele De Bruyn opent vensters naar nieuwe werelden. De blik van de kijker blijft door denkbeeldig garen verbonden met de subjectieve realiteit.