Lieven Segers – Niets aan de hand, Niets in de mouw, Niets tegen de muur

19.05.17 – 01.07.17

 

Lieven Segers, Base-Alpha Gallery
Invitation, Niets aan de hand, niets in de mouw, niets tegen de muur

Eind 2014 riep Lieven Segers via kleurrijke invitaties menig volk op om hun nachtelijke dronken gedachten via sms met hemzelf te delen, ‘Sharing is Caring’. Een driehonderdtal berichten later nemen deze reacties de vorm aan van sculptuurachtige figuren of eerder meubels die terzelfdertijd bizar en afwijkend humoristisch aandoen. De witte houten lichamen met zwarte hoofden staan gul verstrooid doorheen de galerij, als een bos van woordvoerders van de nacht.

Lieven Segers liet bewust de muren vrij om te evidente verwerkingsprocessen en conventies van het “Sharing is Caring”-project tegen te gaan. Door zelf met een gelimiteerde voorkennis van houtwerk en schrijnwerkerij de figuren te fabriceren, kregen ze een stuntelig en ongemakkelijk karakter, opnieuw in de geest van de nachtelijke gedachten. Als toeschouwer kan men zich doorheen deze cluster van benevelde contouren manoeuvreren terwijl hun dwaze dronken berichten als echo’s doorheen de galerij zinderen.

Van alle items die Segers via sms bereikte, is het de optelsom en het samenspel van zowel de absurde als de onbenullige, de duffe als de boeiende, de hilarische als de pijnlijke, de platte, de eerlijke en de buitensporige kanten die het net zo fascinerend maakten. Het is het geheel van alle dronken gedachten dat beter communiceert dan één eenzame opwelling. Daarom wordt de verwerking van Sharing is Caring aangeboden als editie in de vorm van een publicatie met alle tekstjes gebundeld. Met hieraan verbonden, telkens een unieke onhandige figuur die de fantastische nachtelijke gedachten huldigt. Het is een eerbetoon aan onze machtige scheve fantasie, waarin we ons allen van tijd tot tijd vereenzelvigen. Ariba la luna!

At the end of 2014, Lieven Segers handed out colourfull “Sharing is Caring” cards to people he met in bars. This was an invitation to share their drunken nightly thoughts by texting him troughout the night. More than 300 text messages later, these statements take form as sculpturelike figures. Or more like some type of deviant furniture that feels bizar and awkwardly humorous at the same time. Their white painted bodies and black heads are scattered, almost disorientated, throughout the gallery as a forest of wandering spokespersons of the night.

Lieven Segers deliberately left the walls of the gallery untouched, to avoid a too obvious processing of the “Sharing is Caring” project. By creating these figures himself, with a limited knowledge about woodworking, they radiate an uneasy and clumsy atmosphere, totally in accordance with the received nightly baloney. As a visitor you have to manouvre trough the cluster of woozy contours, while their drunken statements are humming and echoing throughout the gallery space.

The conclusion of “Sharing is Caring” is presented as an edition in the form of an artistbook that compiles the whole of the messages, each one of them combined with a unique gawky figure that honours and indulges the fantastic nightly thoughts. It is an homage to our own mighty and crooked fantasy, with wich we all, from time to time, want to identify. Ariba la luna!