Han Hoogerbrugge – Limbo Lottery

17.12.16 – 04.02.17

Base-Alpha Gallery, Han Hoogerbrugge

Zoetrope:

A zoetrope consists of an upright cylinder with vertical slits. When the cylinder rotates and  you look trough the slits, you can see the images, which are mounted on the inside of the cylinder wall. Because the images are just briefly visible, they appear to flow into each other, which creates the illusion of a moving picture. The term “Zoetrope” is derived from the Greek words “life” and “turn”. The zoetrope was invented in 1834 and was commonly known as The Wheel of Life, the forerunner of animation.

The 3D zoetrope of Hoogerbrugge fits in his ode to the imperfect human being. The unfaithful husband, the failing chairman, a fraudulent CEO… These are wandering figures who constantly commit the same sins. They were among more protagonists in Hoogerbrugge’s Prostress comic who appeared daily on the NBC site for a year. They were reviewed next to political figures such as Putin and Nicolas Sarkozy, and also (deceased) famous figures from the entertainment business. They are people that assume a certain expectation, but rarely deliver on this. Their failure is recognizable, there is something wrong with us all.

It is with The March of Folly that Hoogerbrugge elaborates “the man who is always loaded with sins”. Sins have always existed and their meaning is more or less fixed, but the symbols and images that represent these sins are closely connected to the actual time we live in.

With Limbo Lottery Hoogerbrugge shows us the symbols that represent our sins today. Thumbs-up smileys, cosmetics, modern expressions to which we daily refer to fit in. The animationloop reminds us that we are more repetitive than progressive with our lives. The movement is repeated eternally under the echo of strobe light as a prophetic message through space. Man will repeatedly commit the same sins.

Zoötroop:

Een zoötroop bestaat uit een rechtopstaande cilinder met verticale sleuven. Wanneer de cilinder ronddraait kan men door de sleuven plaatjes zien, die aan de binnenzijde van de cilinderwand zijn gemonteerd. Doordat de plaatjes maar kort te zien zijn, lijkt het alsof ze in elkaar overvloeien, waarop de illusie van een bewegend beeld ontstaat. Zoötroop is afgeleid van de Griekse woorden “leven” en “draaien”. De Zoötroop werd in  1834 uitgevonden en was gekend onder het volk als “Wheel of life”.

De 3D-zootrope van Han Hoogerbrugge past naadloos in zijn ode aan de onvolmaakte mens. De ontrouwe echtgenoot, de falende bestuursvoorzitter, een topman die fraudeert… Het zijn dwalende figuren die continu dezelfde zonden begaan. Ze waren onder meer protagonisten in Hoogerbrugge’s Prostress comic dat gedurende een jaar dagelijks op de site van de Volkskrant verscheen. Politiek figuren als de paus en Nicolas Sarkozy, als beroemde figuren uit de entertainment business passeerden de revue.  Het zijn figuren waarvan de massa een zekere verwachting heeft maar die deze figuren zelden inlossen. Doch is hun falen herkenbaar, er schort iets aan ons allen.

Het is onder de Mars der dwaasheid / The March of Folly dat Hoogerbrugge deze mens die altijd met zonden is beladen verder wilt uitwerken. Hoofdzonden hebben altijd al bestaan en hun betekenis staat min of meer vast. Doch zijn ze onlosmakelijk verbonden aan onze eigen tijd doordat we onze zonden herkennen aan beelden uit onze hedendaagse omgeving.

Met Limbo Lottery toont Hoogerbrugge ons de symbolen die vandaag de dag onze zonden representeren. Thumbs-up, smileys, cosmetica, moderne eigenheden waaraan we ons dagelijks vergrijpen om er bij te horen. De animatieloop herinnert ons er aan dat we vaker in herhaling vallen dan dat we vooruit gaan met ons leven. De handelingen die onder het stroboscopisch licht eeuwig worden herhaald galmen als een profetische boodschap door de ruimte, de mens zal keer op keer dezelfde zonden begaan.