Geoffrey De Beer, Karina Beumer – Open For New Challenges

05.11.15 - 19.12.15

Over de tentoonstelling

In wat aanvankelijk bedoeld was als een solotentoonstelling van Geoffrey de Beer, nodigt hij Karina Beumer uit voor wat lijkt op een productieve kruisbestuiving. Een romantische ontmoeting, zo noemen de Beer (°1978) en Beumer (°1988) het. In een voorbereiding die uitdaging tot hoogste goed benoemt, trekken de twee elkaar mee in een andere versnelling.

Ze stellen objecten, de kijker en zichzelf op verschillende manieren tentoon. In een mengeling van geometrische sérieux en speelse humor wisselen rekwisieten en kunstwerken van plaats, wordt de suppoost te kijk gezet en doet de assistent een dansje voor een schilderij. Elke rol wordt geanalyseerd, bevraagd, omgekeerd, opgeheven en omkaderd. Veranderende functies en een dun laagje artificialiteit activeren de tentoonstelling voortdurend. Ze geven een podium aan personen en objecten en wijzen daarmee naar de rol van onderdelen in een groter geheel.

Het zelfbenoemde “tijdelijk kunstenaarsduo” performt, vervormt en daagt strategieën van kijken en tonen uit. Dat allemaal terwijl de werken in de tentoonstelling zonder dwang wachten op een lezing. Vaak door subtiele manipulatie worden verhaallijn, script, en “staging”, net als de kunstwerken zelf, 180° gedraaid. Tussen improvisatie en uitgetekend storyboard, blijkt de kijker achter met een soort van de-kip-of-het-eigevoel. Het videowerk in de eerste ruimte fungeert als een ondertitelende soundtrack voor de tentoonstelling. Hun dialoog steekt een choreografie aan van fictie en potentieel — zoals het hoort met romantisch zijn.

Céline Mathieu

About the exhibition

In what was originally intended as a solo exhibition by Geoffrey de Beer, he invited Karina Beumer for a collaboration, that appears to infuse a "productive cross-fertilization". A romantic encounter, de Beer (°78) and Beumer (°88) call it. In preparation of the exhibition, they appoint “the challenge” as the highest good, and lift each other into another gear.

They exhibit objects, the viewer and their own selves in various ways. In a mixture of geometric seriousness and playful humor, they make props and artworks swop place. A guard becomes part of an installation, the gallery assistant does a little dance for a painting. Each roll is examined, questioned, turned around, lifted and framed. Changing functions and a thin layer of artificiality are activating the exhibition constantly. They give a platform to people and to objects, and thus point out parts in a bigger whole.

The self-proclaimed "temporary artist duo" performs and deforms, by challenging our perception and presentation strategies. All this, while the actual pieces in the exhibition are patiently waiting to be read. By subtle manipulation they twist the ideas we have of a storyline, a script, and a "stage". What we see and the way we see things are rotated a 180 degrees. Between improvisation and drawn out storyboard, the viewer is left with a chicken-or-the-egg feeling. The video work in the first room serves as a subtitled soundtrack for the exhibition. Their dialogue enlightens a choreography of fiction and potential - as it is ought to be when being romantic.

Céline Mathieu

Exhibition views

Open For New Challenges

Open For New Challenges

 

exhibition view

Open For New Challenges

1/20

5/20

9/20

9-20

13/20

13-20

17/20

2/20

Base-Alpha Galler, Geoffrey de Beer, Karina Beumer, 2015

6/20

6-20

10/20

10-20

14/20

14-20

18/20

18-20

3/20

Base-Alpha Gallery, Geoffrey de Beer, Karina Beumer

7/20

11/20
11-20

15/20

19/20

19-20

4/20

Base-Alpha gallery, Geoffrey de Beer, Karina Beumer

8/20

7-20

12/20

16/20

20/20