Denie Put – Denied Reality

20.10.17 - 02.12.17

Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017

In 2014 studeerde Denie Put (°1991) af als master in de schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. ‘Denied Reality’ is de eerste solotentoonstelling te Base-Alpha Gallery van de jonge Antwerpse schilder.

De kleurrijke en dynamische schilderijen van Denie Put doen in eerste instantie uitsluitend abstract aan. Overheersend lila, fluorescerend, schreeuwerig roze, pastelgroen en felblauw worden afwisselend door Put in geometrische of organische vormen op het doek geplaatst. Door consequent te variëren met technieken tracht hij conventioneel verfgebruik te mijden. Het resulteert in uiteenlopende penseelstreken, texturen en patronen. Gecombineerd met het exuberante kleurgebruik ontstaat er een uitbundige, scherpe en wrange vormentaal.

Wie stilstaat bij de levendige taferelen van Put kan koralen, landschappen met watervallen, fonteinen en rotsformaties bespeuren. Een paar felgele ogen, een haas die als kelner in de hoek staat, een trap, tranen, en druppels zijn figuratieve elementen die Put bewust tussen de overwegend abstracte vormen aanbracht.

Denie Put schept een fictieve wereld waarbij hij werd geïnspireerd door onder meer de Fauvisten, Kubisten, Surrealisten en de Japanse prentkunst. Zijn huidige werkomgeving, een voormalig beeldhouwersatelier geheel bezet met sculpturen, is eveneens een sterk beïnvloedende factor. Daar poogt Put de dagelijkse realiteit te ontlopen en vermengt hij diverse impulsen in een gevoelsmatig proces met grootse aandacht voor toeval en experiment. Desondanks dat hij voornamelijk vertrekt vanuit schetsen, zijn de eindresultaten zelden gelijkend aan zijn oorspronkelijke bedoelingen.
Met de monochrome achtergronden, de verscheidenheid aan technieken, het vreemde perspectief of zelfs gebrek daaraan, boetseert Put monumentale sculpturen te midden van zijn canvas. Zo doen de getoonde reeks schilderijen in ‘Denied Reality’ haast aan als een catchy en eigenwijze imaginaire beeldentuin.
De reeks werken op glas, waarvan de titel steeds beginnend met Rare Kwast, doet vermoeden dat Put af en toe zelf schrikt van de eigenaardige streken die hij, op eender welke drager die zijn pad kruist, tevoorschijn haalt.

In 2014, Denie Put (°1991) graduated as a master of painting at the Royal Academy of Fine Arts of Antwerp. ‘Denied Reality’ is the first solo exhibition at Base-Alpha Gallery by the young Antwerp painter.

The colourful and dynamic paintings of Denie Put initially feel abstract. Dominant purple, fluorescent, harsh pink, pastel green and bright blue are alternately placed by Put in geometric or organic shapes on the canvas. By consistently varying with techniques, Put tries to avoid conventional approaches with paint. This results in a variety of brush strokes, textures and patterns. Combined with the exuberant use of colour, a sharp and edgy visual language arises.

When we look into the paintings of Put we can detect different kinds of corals, landscapes with waterfalls, fountains and rock formations. A pair of bright yellow eyes, a hare standing as a waiter in the corner, a staircase and teardrops are figurative elements that Put consciously has put between the primarily abstract shapes.

Denie Put creates a fictional world wherein he got inspired by The Fauvists, Cubists, Surrealists and Japanese woodcuts. His current work environment, a studio from a former sculptor fully stocked with sculptures, is also a highly influential factor. In there, Put tries to avoid the everyday reality and mixes various impulses into a sensible process with great attention to coincidence and experimentation. Despite that Put mainly departs from sketches, the final results are rarely similar to his original intentions.

With the monochrome backgrounds, the variety of techniques, the strange perspective or the lack of it, Put creates monumental sculptures in the midst of his canvases. Doing so the displayed series of paintings in ‘Denied Reality’ appear like a catchy and self-imaginative sculptural garden.

The title of the series ‘Rare Kwast’, which are all painted on glass, suggests that Put himself occasionally is astonished by the strange forms he creates on any surface that crosses his path. 

Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017