Katleen Vinck – Fractal

Geplaatst in: Exhibition archive | 0

22.10.16 – 03.12.16

thumbnail_img_2862

Katleen Vinck (°1976) wordt aangetrokken door natuurlijke fenomenen in ons landschap. Klif, rots, grot,… . Gefascineerd door hoe de mens deze natuurlijke verschijnselen via nabootsingen herleidt tot artificiële constructies, tracht ze door middel van enscenering en archivering deze archetypes te doorgronden. Katleen Vinck imiteert de menselijke nabootsingen en bijgevolg vormen haar objecten een eigen typologie. Aspecten uit haar achtergrond, scenografie, beeldende kunst en architectuur vermengen zich tot hybride vormen.

In haar derde solotentoonstelling bij Base-Alpha Gallery, benadert Katleen Vinck ditmaal heuvel en krater. Deze fenomenen fungeren als restruimtes; lappen onbestemd niemandsland. Het ene voorkomend uit omhoogwerkende krachten, het andere toont de restanten van een inslag.

De nauwgezette, robuuste, schaalmodellen tonen enerzijds de drang van de mens om natuurlijke fenomenen toe te eigenen, en het landschap naar diens cultuur te vormen. Men bouwt en ordent façades. Zo was de grot initieel een schuilplek en transformeerde hij tot wat we vandaag kennen als bunker. Rationele schijnarchitectuur, dusdanig geïntegreerd in het landschap. Vervolgens kent het landschap een overgangsfase waarop de natuur onverbiddelijk infiltreert in de architectuur. Nadien is het opnieuw de architectuur en de mens die de natuur overneemt. Een constante en consequente wisselwerking die continu transformatie afdwingt en op die manier ons landschap vormt. Op deze scherpte situeert het werk van Katleen Vinck zich. Ze ondervraagt het ontwikkelingsproces door een tussenvorm in de overgangsfases op te zoeken. Tussenvormen die zich niet strikt laten klasseren maar toehoren aan meerdere categorieën.

Octogonale vormen en kraters zijn herhaaldelijk representatief doorheen de opstelling. Evengoed zijn deze beelden interpreteerbaar als natuurlijke fenomenen, evenals duidelijke referenties aan de architectuur. Katleen Vinck stuurt de kijker niet in een eenduidige richting, maar construeert een misleidende spanning tussen het natuurlijke en het geënsceneerde. Verschillende tijdlagen en de ambiguïteit van natuur en cultuur worden zichtbaar.

De opstelling fungeert als een landkaart die de toeschouwer wegwijs maakt in Vinck’s geografisch referent. Een Fractal is het resultaat of voortvloeisel van steeds wederkerende patronen of processen. Hoewel deze ogenschijnlijk aanleunen bij hun origineel herbergen ze toch een nieuwe realiteit.
Vinck’s hybride en divers werk is een mimesis van werkelijkheden waar vanzelfsprekend nieuwe betekenissen en associaties ontstaan.

Gelijktijdig met de solo in Base-Alpha Gallery nodigt de kunstenares u eveneens uit op een bijkomende atelierpresentatie. Te zien is ‘A Fluid’, een monumentale sculptuur die vervaardigd werd naar aanleiding van de biënnale Into Nature te Drenthe. Te bezichtigen in de Duinstraat 124, 2060 Antwerpen op zat. 29.10, zat 05.11 en zat 12.11, van 14u tot 18u.

Base-Alpha Gallery, Katleen Vinck