Ilke De Vries – Completion

00.09.2010 – 23.10.2010

Met de videoinstallatie ‘Completion’ wil Ilke De Vries een documentair beeld scheppen over de afronding van het leven. De installatie focust zich op het begrip tijd zoals deze zich in het leven oneindig lijkt te manifesteren, maar in het aangezicht van de dood eindig blijkt te zijn. In interviews vertellen vrijwilligers binnen de palliatieve zorg hoe zij zelf, de patiënt, familie en naasten omgaan met de verschillende facetten van het levenseinde als aftakeling, bewust-wording, loslaten, …Een resultaat is een zeer eerlijk en emotioneel relaas over de laatste periode van een mensenleven, waar persoonlijke verhalen, ervaringen en emoties de hoofdrol spelen.

With the video installation ‘Completion’ Ilke De Vries wants to create a documentary image on the completion of life. The installation focuses on the concept of time, which manifests itself as infinite during life, but in the face of death turns out to be finite.Interviews with volunteers in palliative care tell how they themselves, patients and people in general deal with the various facets of life and decay, awareness, farewell …The result is a very honest and emotional document about the last period of human life, where personal stories, experiences and emotions making the main theme.