HOERA WE LEVEN NOG – HOERA WEL EVEN NOG – Lieven Segers

lieven segers, base-alpha gallery, hoera
16.11.18 – 22.12.18

Geplukt uit de dag, gestolen uit de nacht: “Hoera we leven nog, hoera wel even nog” in Base-Alpha Gallery door Lieven Segers
“Voor dit project werk ik met houten vormen die de speelse dragers vormen voor teksten die ik heb geplukt en gestolen uit gesprekken. In mijn atelier vorm ik ze om: woorden worden anders gepositioneerd en ik schrijf met mijn verkeerde hand in een soort van anti-lettertype. Het allerfijnste vind ik dat ik uiteindelijk niet meer weet waar en hoe de teksten uit mijn werk zijn opgepikt, maar ze vormen wel een portret van wat ik heb gezien en hoe ik in de wereld stond.
De titel komt van een oud werk van mij: “Hoera we leven nog”. Door met de letters te spelen en de L te verplaatsen ontdekte ik een tweede zin, “Hoera, wel even nog” die een grappige maar ook melancholische kijk geeft op het eerste deel. Het besef dat het nog wel even gaat duren vond ik een curieus uitgangspunt, want van melancholie zie ik de humor wel in. Goede humor heeft altijd te maken met gevaar, en ook kunst heeft daarmee te maken. Kunst is trouwens het best als het er niet uit ziet, of zich niet gedraagt als kunst, anders is het te wantrouwen. Kunst mag geen veilig gebied zijn, maar best wel ongehoorzaam en tegendraads. Als maker wil ik in de wereld staan, dingen die ik niet begrijp naar binnen trekken en ze dan op een gemuteerde manier terug in de wereld gooien”.
(een deel uit een gesprek met Sarah Verheyen voor 100% EXPO)

Picked from the day, stolen from the night: “Hooray we’re still alive, Hooray still for a while” at Base-Alpha Gallery by Lieven Segers
“For this project I work with wooden forms that are the playful carriers for the texts that I have picked and stolen from conversations. I shaped them in my studio: words are positioned randomly and I write with my wrong hand in a kind of anti-typeface. I think the most interesting thing is that, in the end, I don’t know where and how the texts from my work have been picked up, but they do form a portrait of what I have seen and how I was facing the world.
The title comes from an old work of mine: “Hoera we leven nog”. By playing with the letters and moving the L I discovered a second sentence, “Hoera wel even nog” that gives a funny but also melancholy view on the first part. The realization that it is going to take a while, felt like a curious starting point, because of melancholy I see the humor. Good humor always has to do with danger, and art also has to do with it. Art is also best if it does not look like art, or does not behave like it, otherwise it is distrustful. Art may not be a safe area, but rather disobedient and contrary. As a creator, I want to stand in the world, attract things that I do not understand and then throw them back into the world in a mutated way “.
(part of a conversation with Sarah Verheyen for 100% EXPO)